Zalo Ads – Đập tan khách hàng ảo, ào ào đơn hàng thật. Tiếp cận đúng đối tượng để mang về khách hàng trung thành.

Global Media cung cấp

Dịch vụ Zalo Ads tổng thể

Dịch vụ Zalo Ads

QUẢNG CÁO

Hình thức quảng cáo giúp gia tăng nhận biết thương hiệu, thông qua việc thu hút lượng quan tâm trên trang Zalo OA của doanh nghiệp/cửa hàng. Quảng cáo sẽ hiển thị trên Nhật ký của người dùng Zalo và hệ thống Network của Zalo.

Dịch vụ Zalo Ads

QUẢNG CÁO

Hình thức quảng cáo nhằm mục đích quảng bá sản phẩm của cửa hàng đến khách hàng tiềm năng, giúp tăng khả năng chốt đơn hàng ngay trên chính Zalo. Quảng cáo sẽ hiển thị trên Nhật ký của người dùng Zalo và hệ thống Network của Zalo.

Dịch vụ Zalo Ads

QUẢNG CÁO

Hình thức quảng cáo giúp nhà quảng cáo tăng lượng truy cập về website của doanh nghiệp/cửa hàng. Quảng cáo sẽ hiển thị trên Nhật ký của người dùng Zalo và hệ thống Network của Zalo.

Dịch vụ Zalo Ads

QUẢNG CÁO

Quảng cáo bài viết là hình thức quảng cáo nội dung bài viết của doanh nghiệp hoặc cửa hàng, góp phần gia tăng nhận biết thương hiệu và tỷ lệ mua hàng. Quảng cáo sẽ hiển thị trên Nhật ký của người dùng Zalo và hệ thống Network của Zalo.

Dịch vụ Zalo Ads

QUẢNG CÁO

Hình thức quảng cáo dưới định dạng Video trên hệ thống Zalo Network nhằm tăng lượt tương tác và nâng cao tỷ lệ mua hàng từ người dùng so với các định dạng tĩnh khác. Quảng cáo sẽ hiển thị trên Nhật ký của người dùng Zalo và hệ thống Network của Zalo.

Chat Facebook