Google Ads – Tiếp cận đúng lúc, tiếp cận các KH đang có nhu cầu dựa trên thông tin nhân khẩu học và hành vi trên internet. Xem để chọn hình thức phù hợp cho doanh nghiệp của bạn.

Global Media cung cấp

Dịch vụ Google Ads tổng thể

Dịch vụ Google Ads

GOOGLE

Quảng cáo Google Search xuất hiện ở vị trí cao hơn trên kết quả tìm kiếm của Google và các website liên quan, khi mọi người tìm kiếm những cụm từ có liên quan đến từ khóa quảng cáo của doanh nghiệp. Thúc đẩy khách hàng nhấp vào quảng cáo hoặc gọi điện cho doanh nghiệp của bạn.

Dịch vụ Google Ads

Quảng cáo mạng hiển thị của Google, được thiết kế để giúp bạn tìm đúng đối tượng. Giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu khi họ đang ở trình duyệt trên các website ưa thích, ứng dụng di động, Youtube.

Dịch vụ Google Ads

GOOGLE

Xu hướng quảng cáo mới của Google dành cho doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ trực tuyến. Giúp tăng lưu lượng truy cập đến website hoặc cửa hàng của doanh nghiệp, khách hàng tiềm năng từ đó cũng chất lượng hơn.

Dịch vụ Google Ads

ADS

Quảng cáo video hiển thị trong nội dung quảng cáo chiến dịch của doanh nghiệp hoặc trong nội dung video trực tuyến khác trên YouTube và trên Mạng hiển thị của Google. Giúp thương hiệu tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách ấn tượng và hiệu quả.

Chat Facebook