TikTok Ads – Đưa sản phẩm tiếp cận triệu khách hàng thế hệ GenZ mỗi ngày trên nền tảng TikTok.

Global Media cung cấp

Dịch vụ TikTok Ads tổng thể

Dịch vụ TikTok Marketing

BOOSTED

Quảng cáo kênh TikTok bằng video của kênh, xuất hiện trên bảng tin một cách tự nhiên. Đưa thương hiệu tiếp cận đối tượng người dùng, điều hướng người dùng về kênh và trang đích đính kèm. Phù hợp cho quảng bá thương hiệu kênh TikTok và giới thiệu Website.

Dịch vụ TikTok Marketing

BRAND

Video của thương hiệu xuất hiện khi khách hàng mục tiêu mở ứng dụng. Mang lại thông tin hữu ích cho người dùng. Thích hợp trong quảng bá thương hiệu, mức độ nhận diện thương hiệu tăng vô cùng hiệu quả.

Dịch vụ TikTok Marketing

VIEW

Video quảng cáo được đề xuất, hiện ngay đầu tiên khi đối tượng người dùng vừa lướt ứng dụng. 99% khách hàng mục tiêu tiếp cận được sản phẩm, tăng khả năng thuyết phục mua hàng và liên hệ. Phù hợp quảng cáo chương trình giảm giá và giới thiệu sản phẩm.

Dịch vụ TikTok Marketing.

IN - FEED

Video quảng cáo xuất hiện trên bảng tin một cách tự nhiên. Đưa sản phẩm, dịch vụ tiếp cận khách hàng, điều hướng khách hàng thực hiện hành động về trang đích đính kèm. Thích hợp trong quảng cáo chuyển đổi.

Dịch vụ TikTok Marketing

CHALLENGE

Quảng cáo  chứa các #hashtag với mục đích lôi kéo người dùng tạo những video xung quanh chủ đề, hashtag đó. Tạo nên hiệu ứng lan tỏa trong thời gian nhất định. Xây dựng mối quan hệ bằng cách biến người dùng thành người đồng sáng tạo nội dung cho mình. Phù hợp quảng bá thương hiệu, tạo cộng đồng người dùng.

Dịch vụ TikTok Marketing

EFFECT

Hình thức quảng cáo tạo các hiệu ứng trong ứng dụng TikTok. Tận dụng sự tương tác của người dùng với các hiệu ứng có sẵn trên TikTok nhằm thúc đẩy thương hiệu. Khuyến khích mức độ tương tác của khách hàng mục tiêu với thương hiệu sâu hơn. Thích hợp quảng bá thương hiệu, tạo cộng đồng người dùng.

Chat Facebook