Global Media cung cấp

Tài khoản quảng cáo Invoice: Google - Facebook - TikTok.

Tài khoản quảng cáo invoice.

GOOGLE TIKTOK

Global Media là đối tác chính thức của Google, Facebook và TikTok tại Việt Nam. Chúng tôi nắm bắt nhanh chóng các thay đổi, thuật toán mới của ba nền tảng. Đồng thời được hưởng nhiều chính sách ưu tiên và hỗ trợ.

Tài Khoản Quảng Cáo Invoice.

ỔN ĐỊNH

Tài khoản Invoice  ổn định, uy tín, an toàn, hiệu quả được hỗ trợ bởi Google, Facebook và TikTok.

“Vít” ngân sách không hạn chế.

Chính sách bảo hành uy tín

Xét duyệt bài quảng cáo nhanh chóng.

Hỗ trợ 24/7 sự cố tài khoản, kháng nhanh vấn đề vi phạm chính sách.

Cập nhật nhanh chóng tính năng mới của nền tảng.

Tài Khoản Quảng Cáo Invoice.

7,5%

Phí quản lý tài khoản Google và Facebook tốt nhất thị trường. Nhiều mức phí khác nhau hỗ trợ tối ưu cho ngân sách khách hàng.

Chi tiết ưu đãi Phí quản lý tài khoản. 

Tài Khoản Quảng Cáo TikTok

CHỈ TỪ

Phí quản lý tài khoản TikTok tốt nhất thị trường. Nhiều mức phí khác nhau hỗ trợ tối ưu cho ngân sách khách hàng.

Chi tiết ưu đãi Phí quản lý tài khoản. 

Tài Khoản Quảng Cáo Invoice.

CHỈ CÓ Ở

Khách hàng sẽ nhận được nhiều đặc quyền so với thuê tài khoản của các bên dịch vụ khác gồm:

  • Cấp tài khoản trong 24h.
  • Tư vấn giải pháp Digital Marketing phù hợp – Tối ưu chiến dịch quảng cáo.
  • Cài đặt quảng cáo nhanh chóng, đúng đối tượng mục tiêu. 
  • Công cụ thông minh hỗ trợ tối ưu quảng cáo, tăng chuyển đổi, giảm lãng phí.
  • Hỗ trợ 24/7 các vấn đề về kỹ thuật, vi phạm chính sách.
Chat Facebook