GLOBAL MEDIA

Nhà sáng tạo nội dung, phát triển chiến lược để định vị thương hiệu cho doanh nghiệp trên các kênh Digital, mạng xã hội.

Chúng tôi hoạt động như một phòng Marketing của doanh nghiệp, nhằm mang lại sự đột phá doanh số, tối ưu lợi nhuận cho khách hàng.

Số năm hoạt động

+

Số khách hàng

Khách hàng của chúng tôi